O sportu

Tug of war Savez Srbije formiran je početkom 2007. godine, a po rešenju koje je donela Uprava za sport Ministarstva prosvete i sporta. Tug of war (povlačenje konopca) Savez Srbije u svom sastavu ima za sada tri kluba, ”JF” ”Partizan 2” i ”Avala-Beograd”, Savez je formiran sa predsednikom Brankom Božilovićem, sa sedištem u Beogradu. 

Tug of war je sport priznat od strane Međunarodnog Olimpijskog komiteta i  nekada je bio na programu Olimpijskih igara. Međunarodna federacija Tug of war TWIF ima svoj sajt (www.tugofwar-twif.org) gde se može videti rasprostranjenost ovog sporta u svetu i njegova velika popularnost u zapadnoj Evropi, kao i duboki koreni koje ovaj sport ima. 

Tug of war  (povlačenje konopca) je zdrav timski sport gde pojedinci uče da doprinose timskom tj. zajedničkom naporu, što rezultira saradnji i timskoj disciplini. 

Tug of war je totalno amaterski sport sa dugom istorijom, on ohrabruje, pospešuje i unapređuje i psihičku i fizičku spremnost za takmičenje, primenljivu i na životne situacije u opšte. Bavljenje ovim sportom nije potrebna ni skupa oprema ni specijalni objekti, to je sport koji svako može priuštiti. Sport je zabavan i za učesnike i za gledaoce, osnovno je da je to prijateljski sport sa tradicionalnim vrednostima, promoviše timski duh i socijalizaciju. On takođe daje mogućnost reprezentovanja i na nacionalnom i na međunarodnom nivou. To je bezbedan nekontaktni sport koji motiviše pojedince, i razvija i podržava tradicionalne vrednosti poštenja, integriteta i sportskog duha.